Cilj našeg preduzeća je proizvodnja bezbjednog proizvoda koji će u pogledu kvaliteta, organoleptičkih i nutritivnih karakteristika, zadovoljiti ukus širokog kruga kupaca i korisnika naših proizvoda i ispuniti sve zahtjeve zakonskih propisa o zdravstvenoj ispravnosti.

Tradicija u kvalitetu i prepoznatljivosti naših proizvoda doprinijela je da budemo prepoznatljivi kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Facebook
Google+
http://www.niksickimlin.me/politika-kvaliteta">
Twitter