Objekat mlina za pšenicu projektovan je tako da se uklapa u urbanističku koncepciju cijelog kompleksa, a u okviru objekta nalaze se silosi za prijem pšenice, komore za odležavanje pšenice kao i silosi za brašno, mlinski dio, pogonski mehanizmi, glavni razvodni orman, elektro odeljenje, odeljenje pneumatike kao i stepenišni prostor sa liftom.

Primjena najsavremenije tehnologije i opreme u proizvodnji omogućila je pravilno organizovani proces proizvodnje koji prolazi kroz sljedeće faze:

  • faza pripreme pšenice za mljevenje
  • faza mljevenja
  • faza prihvatanja i uvrećavanja brašna
  • gotov proizvod

Kapacitet mlina iznosi 200t/24h, a u mlinu je instalirana oprema najsavremenijih proizvođača “OCRIM”-a iz Italije i “BÜHLER”-a iz Švajcarske, tako da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je Nikšićki mlin postao najsavremeniji mlin u regionu.

Mlin, kao specifičan pogon za preradu pšenice u osnovi koristi kao sirovinu isključivo pšenicu namijenjenu ljudskoj ishrani, a kvalitet pšenice u pogledu sadržaja i kvaliteta gradivnih materija zavisi prije svega od sortinih osobina same pšenice i agraekoloških uslova u određenoj vegetativnoj godini.

U tehnološkom postupku pripreme u uslovnom smislu riječi, učestvuje i voda kao svojevrsna pomoćna sirovina. U pogledu kvaliteta vode treba reći da se u postupku vlazne pripreme može koristiti samo higijenski, mikrobiološki i zdravstveno ispravna voda.

Facebook
Google+
http://www.niksickimlin.me/proizvodnja">
Twitter