Mlin u Nikšiću posjeduje dva silosa, kapaciteta 15.000 tona, takođe posjeduje opremu koja omogućava očuvanje kvaliteta sirovine kao što su silotermometri za praćenje temperatura zrna u ćelijama.

Pravilnom organizacijom prijema i skladištenja može se na adekvatan način očuvati kvalitet primljene pšenice. Posebno je važan faktor kvaliteta polazne sirovine, stoga se prilikom nabavke sirovine glavni akcenat stavlja na njen kvalitet.

Silosi u Spužu i logističko skladišni centar

Silosi u Spužu su kapaciteta 30.000 tona. Od velikog značaja za uspješno funkcionisanje silosa je što se željeznički kolosjek nalazi u okviru kompleksa gdje su locirani silosi, što značajno umanjuje cijenu transporta sirovine. Zahvaljujući tim faktorima, uspjeli smo da realizujemo Centar za trgovinu žitarica  koji  je  otvoren prema tržištu Albanije, a preko luke Bar i na druga tržišta.

Trenutno silos Spuž obezbjeđuje potrebnom količinom žitarica proizvodnju u Nikšićkom mlinu i Fabrici stočne hrane Spuž.

Pored samih silosa, u Spužu se nalaze magacinski prostori površine 4500m2.

Magacini su tako adaptirani da pružaju mogućnost skladištenja različitih vrsta roba sa pristupnim putevima koji omogućavaju jednostavnu manipulaciju.

Facebook
Google+
http://www.niksickimlin.me/silos">
Twitter